App 'nhái' Dynamic Island trên Android - Mobile

App 'nhái' Dynamic Island trên Android - Mobile

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của thế hệ iPhone 14 Pro/Pro Max năm nay là thay đổi ở phần khuyết trên màn hình với tên gọi Dynamic Island. Phân khuyết này có thể thay đổi hình dạng, cung cấp những thông tin hữu ích. Nhiều người dùng Android cũng thích thú với tính năng này và muốn mang lên điện thoại của mình. Do đó, các nhà phát triển ứng dụng Android đã cố gắng tùy biến …