81 công ty được cấp phép môi giới chứng khoán

81 công ty được cấp phép môi giới chứng khoán

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Tititada, Anfin, Infina,…) sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư. Các website, app giao dịch này huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ nhà đầu tư đặt …