8 thành phố có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước năm 2030

8 thành phố có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước năm 2030

1. Bangkok, Thái Lan Lượng mưa lớn, mực nước dâng cao và hoạt động khai thác nước ngầm hằng năm cũng góp phần vào tình trạng ngập lụt. Bangkok đang nằm ở độ cao 1,5 mét so với mực nước biển, và vẫn đang có "tốc độ chìm" 2-3 cm hằng năm, nhanh hơn nhiều so với các thành phố khác trên thế giới. Nghiên cứu từ năm 2020 chỉ ra thủ đô của Thái Lan sẽ là nơi đầu …